Wooden
ช่างนิคมปาร์เก้
เมนูหลัก
    
ช่างนิคมปาร์เก้
ช่างปาร์เก้ นิคม
ที่อยู่ : 63/1290 การเคหะแห่งชาติคลอง 9 แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
โทรศัพท์ : 089-0780832, 092-2564418 อีเมล์ : contact@parquetnikom.com
ปูปาร์เก้
     โดยช่างผู้ชำนาญงาน และมีประสบการณ์ทางด้านพื้นไม้ปาร์เก้มายาวนานกว่า 15 ปี มีรับประกันผลงาน โทร. 089-078-0832, 092-256-4418
HOMEPAGE     |    SERVICE US    |   PRIVACY & POLICY   |    ABOUT US     |     CONTACTS   |     WORDPRESS
ปูปาร์เก้
     บริการปูพื้นไม้ปาร์เก้ทุกชนิด และบริการปูพื้นปาร์เก้ได้ทุกแบบ ทุกลวดลาย ตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง ให้บริการปูพื้นปาร์เก้ตามบ้าน ปูปาร์เก้คอนโด ปูปาร์เก้หอพัก ปูปาร์เก้สำนักงาน ปูปาร์เก้โรงยิม ปูปาร์เก้โรงแรม ปูปาร์เก้สนามกีฬา ฯลฯ สอบถามโทร. 089-078-0832, 092-256-4418
     สามารถเลือกแบบและลายปาร์เก้ได้ตามต้องการ อาทิ ปาร์เก้ลายก่ออิฐ 1-2 ชั้น ปาร์เก้ลายหมากฮอส ปาร์เก้ลายก้างปลา 1-3 ชั้น เป็นต้น
โซเชียลมีเดีย